Recompensa del buen trabajo

23 de January del 2015

'La recompensa del treball ben fet és la oportunitat de fer més treball ben fet.' 

Jonas Edward Salk 

Que tingueu un bon Cap de Setmana!

-----------

'La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de más trabajo bien hecho.'

Jonas Edward Salk

Que tengáis un buen Fin de Semana!